Skip to main content

Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Gebiedsprocessen ontstaan echter niet spontaan en tegelijkertijd wordt in gebiedsprocessen niet altijd aandacht gegeven aan herstel van biodiversiteit. Cruciaal is dat biodiversiteit net als de andere duurzaamheidsthema’s een integraal onderdeel wordt van deze gebiedsprocessen. Vanuit het Deltaplan willen we verschillende tools en een training aanreiken om gebiedsprocessen te faciliteren. 

 

Onze activiteiten

  • Opstellen van een concrete handreiking om biodiversiteit ‘mee te koppelen’​ met de verschillende gebiedsprocessen;
  • Uitrol training gebiedsgericht samenwerkenen opzet praktijknetwerk voor gebiedsgericht samenwerken;
  • Delen en opschalen van best practices voor biodiversiteitsherstel.

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

 

Toolbox voor Biodiversiteit

Voor biodiversiteitsherstel zijn kennis, tools en voorbeeldprojecten in kaart gebracht. Deze kennis is te vinden op de website Toolbox voor Biodiversiteit. Hier vind je onder andere de leidraad gebiedsgerichte aanpak en praktijkvoorbeelden.

 

Meer weten?

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl

Ben je benieuwd of partnerschap iets voor jouw organisatie is? Lees dan de brochure over wat partnerschap inhoudt. 

Werkgroepleden

Margo Meijerink
Alex Datema
Arda van Helsdingen
Fleur Norbruis
Fransisca Wit
Gerko Arkema
Gert-Jan van Oostenbrugge
Piet Spoorenberg
Riek van der Harst
Ronald Zollinger
Roy Heymans
Saskia de Mol van Otterloo
Sieto van Houten
Theo Vogelzang
Wolf Mooij
Jeanette Kluit
Yolt IJzerman
Danneke Verhagen - Bakker
Sabine van Rooij
Judith Westerink
Rieneke van der Waal
Marieke den Nijs
Leo Bil
Susan de Koning
Johan Temmink
Jolanda Luksenberg
Hendrik Hoeksema
Ine Spijkerman
Adriaan van der Linden
Henk-Jan Kooij
Adriaan Buitink
Maaike Brasz
Niels Borgesius
Marlies Beukenkamp
Carleen Weebers
Boris Everwijn
Harry Meesters
Bibi Witvliet
Wouter Bulk