Skip to main content

Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Gebiedsgerichte samenwerking

Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Gebiedsprocessen ontstaan echter niet spontaan en tegelijkertijd wordt in gebiedsprocessen niet altijd aandacht gegeven aan herstel van biodiversiteit. Cruciaal is dat biodiversiteit net als de andere duurzaamheidsthema’s een integraal onderdeel wordt van deze gebiedsprocessen. Vanuit het Deltaplan willen we verschillende tools en een training aanreiken om gebiedsprocessen te faciliteren. 

 

Onze activiteiten

  • Opstellen van een concrete handreiking om biodiversiteit ‘mee te koppelen’​ met de verschillende gebiedsprocessen;
  • Uitrol training gebiedsgericht samenwerkenen opzet praktijknetwerk voor gebiedsgericht samenwerken;
  • Delen en opschalen van best practices voor biodiversiteitsherstel.

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Gebiedsgerichte samenwerking’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

 

Toolbox voor Biodiversiteit

Voor biodiversiteitsherstel zijn kennis, tools en voorbeeldprojecten in kaart gebracht. Deze kennis is te vinden op de website Toolbox voor Biodiversiteit. Hier vind je onder andere de leidraad gebiedsgerichte aanpak en praktijkvoorbeelden.

 

Meer weten?

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl

Ben je benieuwd of partnerschap iets voor jouw organisatie is? Lees dan de brochure over wat partnerschap inhoudt. 

Werkgroepleden

Adriaan Buitink
Adriaan van der Linden
Alex Datema
Arda van Helsdingen
Bibi Witvliet
Boris Everwijn
Carleen Weebers
Danneke Verhagen - Bakker
Fleur Norbruis
Fransisca Wit
Gert-Jan van Oostenbrugge
Harry Meesters
Hendrik Hoeksema
Henk-Jan Kooij
Ine Spijkerman
Jeanette Kluit
Johan Temmink
Jolanda Luksenberg
Judith Westerink
Leo Bil
Maaike Brasz
Margo Meijerink
Marieke den Nijs
Marlies Beukenkamp
Niels Borgesius
Piet Spoorenberg
Riek van der Harst
Rieneke van der Waal
Ronald Zollinger
Roy Heymans
Sabine van Rooij
Saskia de Mol van Otterloo
Sieto van Houten
Susan de Koning
Theo Vogelzang
Wolf Mooij
Wouter Bulk
Yolt IJzerman