Skip to main content
Hero image

Deltaplan Biodiversiteitsherstel butterfly

Natuurorganisaties, boeren, burgers, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland

De laatste updates

Werkgroep Infranatuur op bezoek bij Cruydt-Hoeck

Donderdag 23 mei was de werkgroep Infranatuur uitgenodigd bij Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop. Zoals altijd was de agenda goed gevuld. Er werden mooie voorbeelden gedeeld, dilemma’s besproken, oplossingen bedacht en nieuwe onderzoeksresultaten toegelicht. Na de vergadering werden we rondgeleid door de bloeidende tuinen van Cruydt-Hoeck en leerden we over de historie van het bedrijf, de wereld van zaden en mogelijke toepassingen van diverse mengsels.

Helpdesk Basiskwaliteit Natuur gelanceerd

Heb je een vraag over het concept Basiskwaliteit Natuur, welke stappen u kunt nemen binnen uw organisatie of ben je op zoek naar specifieke kennis? Via de Toolbox Basiskwaliteit Natuur kun je nu je vragen stellen aan experts. Daarnaast geeft de Toolbox een stappenplan en tools om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan.

Lancering Nationaal Dashboard Biodiversiteit

Vandaag, op 22 mei 2024, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, lanceert een consortium van natuurorganisaties het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Het online dashboard geeft een overzicht van de staat van de Nederlandse natuur en laat zien of Nederland op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen. Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat. In die informatie voorziet het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. De website laat zien wat de actuele status is van de biodiversiteitsdoelen van Nederland en legt uit hoe verschillende (druk)factoren de biodiversiteit in Nederland beïnvloeden. Bovendien biedt het Dashboard handvatten door te laten zien waar en hoe we moeten bijsturen om de hersteldoelen te behalen. Het Dashboard is ontwikkeld door IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Agenda

Geen aankomende evenementen