Skip to main content
Hero image

Deltaplan Biodiversiteitsherstel butterfly

Natuurorganisaties, boeren, burgers, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zetten zich samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland

De laatste updates

Biodiversiteitsversnellers in alle soorten en maten

Afgelopen dinsdag op 21 november kwamen de partners en supporters van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel bijeen in het Akoesticum in Ede voor een seminar over ‘biodiversiteitsversnellers’. Het was een vol maar interessant programma. Zo’n 100 geïnteresseerden luisterden naar uiteenlopende presentaties over manieren om de groei van biodiversiteit te bevorderen en versnellen.

Samen Voor Biodiversiteit Toolbox: wat zijn de ambities?

Op 16 november 2023 organiseerde Life IP All4Biodiversity een partnerbijeenkomst met werksessies over onder andere de ambities van de ‘Toolbox Samen Voor Biodiversiteit’. Hoe de Toolbox gekoppeld zou kunnen worden aan de Agenda Natuurinclusief en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) stond daarbij centraal. In een groep van acht mensen zijn hierover verschillende perspectieven gedeeld. Daarnaast is er gediscussieerd over welke rol de Toolbox moet hebben om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit

Agenda Natuurinclusief 2.0 gepubliceerd

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.

Agenda

Geen aankomende evenementen