Skip to main content

Over ons

Wie zijn wij en waar gaan we voor

Samen biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Want die afname heeft net zoveel impact boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlakte. En hij strekt zich uit van eencelligen tot insecten en van vissen, vogels of zoogdieren tot bomen en planten.

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn al bijna 200 partners en supporters bij onze beweging aangesloten. Met maar één doel: een rijker Nederland.

 

Onze aanpak

Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers – zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren – kan stimuleren én waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak, net als samenwerking tussen de verschillende gebieden in Nederland.

 

Succesfactoren voor biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is actief op zes succesfactoren (ook wel thema's) om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. Voor elk thema hebben we een werkgroep opgericht, waarin vertegenwoordigers van onze partners deelnemen. De werkgroepen zijn aan de slag om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor elke succesfactor worden behaald, met biodiversiteitsherstel tot gevolg. 

 

Doe mee!

Het is nu tijd voor de volgende stap. Het Deltaplan kon tot stand komen dankzij veel betrokken personen en organisaties. Om succesvol te kunnen zijn, hebben we meer partijen nodig die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. Maar ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje bijdragen.

 

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is sinds 22 mei 2019 (de Dag van de Biodiversiteit) een stichting. De taken en bevoegdheden van het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vastgelegd in de statuten. Meer informatie over het beleid van de stichting is terug te lezen in het beleidsplan

De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Ons RSIN nummer is 860067634.

 

Downloads
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samengevat

2023
Beleidsplan 2023

2022
Beleidsplan 2022
Standaardformulier 2022 t.b.v. ANBI status
Financieel verslag 2022
Jaarverslag stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2022

2021
Standaardformulier 2021 t.b.v. ANBI status
Financieel verslag 2021
Jaarverslag stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2021

2020
Standaardformulier 2020 t.b.v. ANBI status
Financieel verslag 2020
Jaarverslag stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2020