Skip to main content

De Natuurladder

De Natuurladder: waar sta jij?

De natuur beter achterlaten dan dat je het aantrof, daar kan ook de bouwsector aan bijdragen. Daarom is de Natuurladder ontwikkeld: een instrument dat handvaten biedt om klimaatadaptatie, biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit in de projectenorganisatie in te bedden. De tool werkt als een gespreksstarter voor projectteams en is een meetlat voor natuurvriendelijke werkwijze. Met de ingevulde data over gedrag, leiderschap en inhoud berekent de Natuurladder op welke trede je project zich bevindt en waar verbetering mogelijk is. Kleine stappen maken het verschil.

 

Vul de Natuurladder in

De Natuurladder helpt om voorstellen te doen voor gedragsverandering in projectmanagement voor jou als projectmanager en voor andere betrokken collega’s. Het helpt je ook bij het opstellen van concrete maatregelen. Hiervoor doorloop je in de tool van de Natuurladder zes vragen, waarbij je per vraag een trede op de ladder scoort. De scores per vraag worden gemiddeld om tot een totaalscore te komen.

LET OP! Beantwoord hierbij niet alleen de vraag die bij de betreffende trede is opgenomen, maar denk ook na over aanvullende acties die je kunt nemen of hebt genomen om je positie op de trede te versterken. Bovendien moet je, als je bijvoorbeeld trede 3 scoort, ook aan de voorwaarden voor trede 1 en 2 voldoen. Als je eenmaal weet op welke trede je staat, kun je maatregelen bepalen om te groeien in volwassenheid. Kijk hiervoor naar de vragen die bij opvolgende tredes staan. Gedurende de looptijd van het project, vul je de Natuurladder meerdere keren in en bepaal je of je groeit in volwassenheid.

Check hiervoor vooral ook de factsheets en de KANsenscan, deze geven je vast inspiratie en ideeën voor maatregelen. In de factsheets zijn een paar eenvoudige maatregelen opgenomen die je makkelijk in ieder project kunt toepassen. De KANsenscan geeft je een handvat waar je op moet letten bij biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezond milieu. Je kunt de Natuurladder in je eentje invullen. Het invullen hiervan kost ongeveer 10 minuten. Het is echter beter om de Natuurladder met je projectteam in te vullen. Juist door met elkaar in te gesprek te gaan worden eventuele maatregelen beter gedragen.

De Natuurladder is ook beschikbaar op een mooie poster, waarop de vijf treden van de ladder overzichtelijk zijn uitgewerkt. Een printbare versie van de poster is eenvoudig te downloaden via de button. Hang hem op in de bouwkeet of op kantoor, om zo iedere collega in het project bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. 

Download de poster

Stap 1 | Natuuronbewust ontwerpen en bouwen

Veel bouw- en infraprojecten zitten nog in deze fase. Voor natuur en klimaat is het belangrijk dat alle stakeholders dat beseffen en snel de volgende stappen zetten.

Stap 2 | Natuurvriendelijke maatregelen tijdens het bouwproces

Bijvoorbeeld: de grond op een bouwplaats is regelmatig verdicht door gebruik van zwaar materieel. Dat kun je voorkomen door een lagere bandenspanning of door de grond weer open te trekken na vertrek. 

Stap 3 | Inventarisatie kansen voor natuur en klimaatadaptief

Inventariseer de kansen voor klimaatadaptatie en natuur om bespreek deze met je opdrachtgever. Deze kennis neemt de opdrachtgever weer mee naar een volgend project.

Stap 4 | Betrek stakeholders

Voor het stijgen naar trede 4 op de ladder zijn ook andere partijen nodig. Als je natuurvriendelijk bouwen vanaf de start van het proces meeneemt, kun je kostenneutraal werken en zo een enorm verschil maken.

Stap 5 | Bouwen met de natuur

Natuuradaptief bouwen, dus bouwen mét de natuur, waarbij biodiversiteit en klimaatadaptatie volledig in het proces zijn geïntegreerd. 

 

De Natuurladder is ontwikkeld door DuraVermeer en Heijmans en overgedragen aan Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Witteveen+Bos heeft deze webapplicatie ontwikkeld. Data uit de ingevulde vragenlijsten worden door Witteveen+Bos enkel gebruikt om onderhoud te doen aan de webapplicatie. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens worden niet binnen de organisatie van Witteveen+Bos gedeeld. Enkel aangewezen projectmedewerkers krijgen toegangsrechten tot de gegevens via een gebruikslicentie.

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel publiceert in samenwerking met de Vlinderstichting periodiek geanonimiseerde resultaten van de Natuurladder. De gegevens worden ook door Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens worden niet binnen de organisatie van Stichting Deltaplan biodiversiteitsherstel gedeeld, enkel aangewezen projectmedewerkers krijgen toegangsrechten tot de gegevens via een gebruikslicentie.