Skip to main content

Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden is een belangrijk speerpunt voor biodiversiteitsherstel. We doen dit door samen met onze partners het thema biodiversiteitsherstel hoog op de maatschappelijke agenda te zetten. We willen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen enthousiasmeren om aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel, dan wel de ideale omstandigheden hiervoor te scheppen. Daarnaast willen we de beweging voor biodiversiteitsherstel uitbouwen door de onderlinge verbinding tussen partners en supporters te versterken én nieuwe partners te werven.

 

Onze activiteiten

  • Ondersteunen van innovatieve projecten met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds;
  • Organiseren van (online) outreach events en debatten;
  • Voeren van publiekscampagnes;
  • Activiteiten van onze partners voor biodiversiteitsherstel laten zien via vlogs en social media;
  • Uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief;
  • Organiseren van kennisuitwisseling tussen onze partners en supports.

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Draagvlak en gedeelde waarden’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen.

 

Meer weten?

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Danielle van Schaik via danielle.van.schaik@samenvoorbiodiversiteit.nl

Werkgroepleden

Annemieke Dunnink
Susanne van Straaten
Lotte Duursma
Froukje Rienks
Jasper Helmantel
Ottolien van Rossem
Sascha van Breukelen
Stephanie Bosma
Josephine Stellingwerf
Hanneke Suijkerbuijk
Kirsten Baas
Helen Esser
Wout Veldstra
Yvonne Gooijer
Nynke Vries
Moniek van den Eertwegh
Dorien van Dijk
Rosalie Schuurman
Inge van Ditshuizen
Carla Boonstra
Danielle van Schaik