Skip to main content

Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Monitoring

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Een belangrijke pijler van het Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, willen we in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit.

 

Onze activiteiten

  • Het vaststellen van een gedragen en integrale set van KPI’s voor biodiversiteit op het gebied van landbouw, natuur en openbare ruimte;
  • Trend- en effectmonitoring in Delta Lab gebieden (living labs);
  • Het ontwikkelen van een dashboard (digitaal instrumentarium) waarmee veranderingen in KPI’s op landelijk niveau continu gemonitord kunnen worden;
  • Verbetering van de landelijke biodiversiteitmonitoring. 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Monitoring’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen. 

 

KPI's voor het monitoren van biodiversiteitsprestaties

Om de inzet van grondgebruikers voor biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte te monitoren heeft de werkgroep monitoring KPI's ontwikkeld. Deze KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) laten zien waar een grondgebruiker op kan sturen als het gaat om biodiversiteitsherstel. Het gaat hierbij niet om het monitoren van soorten, maar juist om de condities waar een grondgebruiker invloed op kan uitoefenen. Denk aan groenblauwe dooradering, een goede borging in beleid en uitvoeren van ecologisch beheer. De integrale set aan KPI's helpt dus om de inzet en maatregelen te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

Lees het rapport KPI's openbare ruimte

Toolbox voor Biodiversiteit

Voor biodiversiteitsherstel zijn kennis, tools en voorbeeldprojecten in kaart gebracht. Deze kennis is te vinden op de website Toolbox voor Biodiversiteit. Hier vind je onder andere dossiers over meten met Kritische Prestatie Indicatoren voor biodiversiteit.

 

Meer weten?

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Floor Edixhoven via floor.edixhoven@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Ben je benieuwd of partnerschap iets voor jouw organisatie is? Lees dan de brochure over wat partnerschap inhoudt. 

Werkgroepleden

Albert Vliegenthart
Allard van Leerdam
Anna Herlings
Anne van Doorn
Annemarie Dekker
Annet Abbing
Ben Eenkhoorn
Chris Koopmans
Chris van Swaay
Diny Tubbing
Floor Ambrosius
Floor Edixhoven
Hans de Kroon
Hans Haarsma
Hein Prinsen
Ineke Wesselink
Ingrid van Meuwissen
Isabelle Vreeke
Jaap Graveland
Jan de Beck
Jan Willem Erisman
Jeen Nijboer
Jeroen Reimerink
Jesse de Graaf
Jip Welkers
Joris Roskam
Judy Koppenjan
Koos Biesmeijer
Lianne Slagter
Margje Voeten
Maria Smits
Marten Schoonman
Matthijs Boeschoten
Michel van der Weide
Michiel van den Bergh
Peter Leendertse
Ruth IJspeert
Sander Turnhout
Sanne van der Oest
Scipio van Lierop
Stijn van Gils
Tamar de Jager
Thea van Beers
Toos van Noordwijk
Wouter Bulk
Zina Broeksma