Skip to main content

Thema's

Waar richten we ons op

Thema

Monitoring

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Een belangrijke pijler van het Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, willen we in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit.

 

Onze activiteiten

  • Het vaststellen van een gedragen en integrale set van KPI’s voor biodiversiteit op het gebied van landbouw, natuur en openbare ruimte;
  • Trend- en effectmonitoring in Delta Lab gebieden (living labs);
  • Het ontwikkelen van een dashboard (digitaal instrumentarium) waarmee veranderingen in KPI’s op landelijk niveau continu gemonitord kunnen worden;
  • Verbetering van de landelijke biodiversiteitmonitoring. 

Deze activiteiten worden afgestemd in de werkgroep ‘Monitoring’ waarin onderstaande vertegenwoordigers van onze partners deelnemen. 

 

KPI's voor het monitoren van biodiversiteitsprestaties

Om de inzet van grondgebruikers voor biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte te monitoren heeft de werkgroep monitoring KPI's ontwikkeld. Deze KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) laten zien waar een grondgebruiker op kan sturen als het gaat om biodiversiteitsherstel. Het gaat hierbij niet om het monitoren van soorten, maar juist om de condities waar een grondgebruiker invloed op kan uitoefenen. Denk aan groenblauwe dooradering, een goede borging in beleid en uitvoeren van ecologisch beheer. De integrale set aan KPI's helpt dus om de inzet en maatregelen te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

Lees het rapport KPI's openbare ruimte

Toolbox voor Biodiversiteit

Voor biodiversiteitsherstel zijn kennis, tools en voorbeeldprojecten in kaart gebracht. Deze kennis is te vinden op de website Toolbox voor Biodiversiteit. Hier vind je onder andere dossiers over meten met Kritische Prestatie Indicatoren voor biodiversiteit.

 

Meer weten?

Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met Floor Edixhoven via floor.edixhoven@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Ben je benieuwd of partnerschap iets voor jouw organisatie is? Lees dan de brochure over wat partnerschap inhoudt. 

Werkgroepleden

Sanne van der Oest
Ingrid van Meuwissen
Lianne Slagter
Ben Eenkhoorn
Annet Abbing
Roy Gommer
Annemarie Dekker
Stijn van Gils
Floor Edixhoven
Judy Koppenjan
Koos Biesmeijer
Hans de Kroon
Sander Turnhout
Chris van Swaay
Albert Vliegenthart
Hein Prinsen
Anne van Doorn
Chris Koopmans
Matthijs Boeschoten
Marten Schoonman
Michel van der Weide
Allard van Leerdam
Isabelle Vreeke
Diny Tubbing
Peter Leendertse
Wouter Bulk
Jaap Graveland
Jan Willem Erisman
Margje Voeten
Jip Welkers
Jeen Nijboer
Floor Ambrosius
Hans Haarsma
Ruth IJspeert
Tamar de Jager
Joris Roskam
Ineke Wesselink
Toos van Noordwijk
Thea van Beers
Jan de Beck
Zina Broeksma
Maria Smits
Jeroen Reimerink
Jesse de Graaf
Michiel van den Bergh
Scipio van Lierop
Anna Herlings