Skip to main content

Workshop: KansenAnalyse NatuurOntwikkeling

Fotocredits: Pixabay

LifeIP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel organiseerden op vijf april het evenement ‘Gebiedsgericht Samenwerken’. Ongeveer 100 deelnemers kwamen naar het provinciehuis Fryslân voor een inspirerend ochtendprogramma. In de middag werden verschillende workshops en een excursie verzorgd. ‘KANO’ gaf invulling aan één van de workshops. 

Glazen pot 

Tijdens de workshop, gegeven door Hanneke Godthelp (Provincie Fryslân), Marten Schoonman (Naturalis) en Siebe de Vries (Provincie Fryslân), kregen deelnemers een inkijk in de voordelen van de KANO. In een wereld waar de druk op natuurlijke habitats toeneemt, biedt de KansenAnalyse NatuurOntwikkeling (KANO) een innovatieve benadering om de toekomst van Natura 2000-gebieden veilig te stellen. Volgens Siebe de Vries (Provincie Friesland) is het moeilijk om doelen te behalen in Natura2000 gebieden: “Het probleem is dat we die gebieden in een glazen pot plaatsen, volledig geïsoleerd. Maar de invloeden van buitenaf zijn enorm, denk aan het water dat van buitenaf komt. Het is daarom heel belangrijk om het bredere gebied eromheen ook mee te nemen.” 

Tool

De KANO is een survey-tool die ingezet kan worden om input te verzamelen van verschillende stakeholders, waaronder agrarische collectieven, gemeenten en terreinbeheerders. Deze tool maakt het mogelijk om de realiseerbaarheid, impact, huidige inzet en kennisbehoeften van voorgestelde maatregelen te evalueren, waardoor deelnemers direct inzicht krijgen in hun bijdragen en uitdagingen.  

Met een focus op kansen in plaats van risico’s, introduceert KANO zes aangrijpingspunten voor natuurbehoud en -ontwikkeling, van het optimaliseren van hydrologische systemen tot het aanpakken van exoten. “Deze punten zijn op hun beurt onderverdeeld in 41 subknoppen, ookwel sets van maatregelen”, vertelt Siebe de Vries. “Deze bieden een overzicht van mogelijke acties om de condities van natuurgebieden te verbeteren. Je kunt ermee checken of je op de juiste weg zit voor beheerplannen en strategieën”, aldus Siebe. 

De KANO staat symbool voor een nieuwe manier van denken over natuurbehoud, waarbij de focus ligt op het creëren van kansen door een inclusieve en geïntegreerde aanpak. Deze tool kan veel betekenen voor biodiversiteitsherstel en de kwaliteit van Natura2000-gebieden.