Skip to main content

Prachtlint Staphorst: samen voor biodiversiteit

Prachtlint Staphorst is een initiatief van de Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.'.  In het voorjaar van 2022 zijn een vijftal leden gestart met Prachtlint Staphorst, dat een kleurig lint gaat vormen van blauwe en groene natuurparels dwars door de hele gemeente Staphorst. Maak hier kennis met dit inspirerende project!
 

Het doel van Prachtlint Staphorst is om de gemeente mooier en kleurrijker te maken. En om de biodiversiteit te versterken, zodat de gemeente een sterke basis vormt voor waardevolle flora en fauna. En daardoor ook een bodem vormen onder een gebalanceerde en duurzame voedselketen. Voor onszelf, maar ook voor de komende generaties.  


Allerlei nieuwe en bestaande natuurplekken worden zichtbaar gemaakt, op kaarten ingetekend, en zoveel mogelijk verbonden door bermen, natuuroevers, en bijvoorbeeld zandwegen. Dieren kunnen hierlangs  migreren, en mensen kunnen via allerlei routes langs de natuurparels fietsen, wandelen en genieten. 

 

Groene en blauwe parels

Parels zijn kleine of grotere gebieden waar de natuur zijn gang mag gaan. Waar rust en ruimte is voor bijen, vlinders, vele soorten insecten en kleine zoogdiertjes, waar vogels ongestoord kunnen nestelen en volop voedsel kunnen vinden. Waar kleur, bloei, heel veel groen en volop leven is. Prachtlint Staphorst wil meer van dit soort plekken realiseren.

 

Werkwijze

Prachtlint Staphorst organiseert activiteiten voor natuuruitbreiding en -versterking. Bomen planten, heggen en takkenhagen aanleggen, poelen en natuuroevers, vlinderidylles en nog veel meer. Er worden klusochtenden en infodagen gehouden om mensen aan parels en ideeën te helpen. Al bestaande parels worden in kaart gebracht en nieuwe worden aangelegd samen met particulieren, bedrijven, overheid, scholen en instellingen. Hierlangs worden mooie wandel- en fietstochten uitgezet. Samen genieten van kleur, groen, en volop leven en vitaliteit in eigen gemeente.

Op haar website geeft Prachtlint Staphorst informatie voor bedrijven en scholen, tuintips voor particulieren en nog veel meer informatie over hoe je van eigen tuin, akker, erf, bedrijfsterrein of plein een echte natuurparel kunt maken. Ook organiseert de groep thema-bijeenkomsten om specifieke doelgroepen te enthousiasmeren en te inspireren om te gaan vergroenen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit mooie initiatief? Kijk dan op de website www.prachtlintstaphorst.nl of neem contact op via Prachtlintstaphorst@gmail.com.