Skip to main content

Kennis- en netwerkbijeenkomst 'Landschapselementen voor biodiversiteitsherstel'

Graag nodigt Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel u uit voor een kennis- en netwerkbijeenkomst op dinsdag 13 juni 2023 over hoe we de ambitie van 10% groenblauwe dooradering in Nederland samen gaan realiseren. 

In september 2022 hebben we vanuit het Deltaplan het Aanvalsplan Landschap gelanceerd, met als doel de realisatie van 10% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied. Inmiddels is deze doelstelling verankerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De provincies werken dit nu uit in hun provinciale programma's. 

Op de bijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wat verstaan we onder landschapselementen en wat is hun waarde voor het landelijk gebied?
  • Hoe kunnen we landschapselementen monitoren?
  • Hoe gaan we de landschapselementen financieren, vanuit publieke en private bronnen?
  • Wat levert het op voor boeren en andere grondbeheerders?
  • Hoe gaan we met elkaar meer landschapselementen in de praktijk realiseren en wat is daarvoor nodig?

De dag zal bestaan uit een plenaire sessie met daarnaast ook verschillende deelsessies over de rol van provincies, gemeenten, waterschappen, landschapsbeheerders en landeigenaren. We sluiten de middag af met een gezellige borrel.  

 

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 juni van 13:00 tot 17:00 uur in Akoesticum te Ede. De locatie ligt op 5 minuten lopen vanaf station Ede-Wageningen en heeft ook eigen parkeergelegenheid.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via de onderstaande button. Graag tot dan!

Ik meld me aan