Skip to main content

Workshop: Rotterdam de boer op!

Fotocredits: Pixabay

Op vrijdag 5 april organiseerden LifeIP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel het evenement ‘Gebiedsgericht Samenwerken’ op het provinciehuis Fryslân. Naast een inspirerend ochtendprogramma, stond de middag in het teken van verschillende workshops en een excursie. Initiatief ‘Rotterdam de boer op!’ gaf invulling aan één van de workshops. 

Het belang van natuurinclusieve landbouw en lokale voedselproductie werd door de programmamanager Marius Brants in de schijnwerpers gezet tijdens de workshop over ‘Rotterdam de boer op!’. Met Natuurmonumenten als initiatiefnemer, zet het programma zich met 25 partners, variërend van familiebedrijven tot grote ondernemingen, in om de verbinding tussen de stad en het Rotterdamse platteland te herstellen. Dit unieke programma, dat al drie jaar loopt en nog eens drie jaar door zal gaan met een budget van 13,8 miljoen euro vanuit de Nationale Postcode Lotterij, streeft ernaar om een duurzame voedselketen te realiseren, waarbij consumenten gestimuleerd worden om bewust te kiezen voor lokale en natuurinclusieve producten. 

Inspireren door te doen 

Ten grondslag aan Rotterdam de boer op! ligt de noodzaak voor een transitie. “Nederland denkt nog veel in pilaren, terwijl het juist nodig is om verbindingen te maken”, vertelt Marius Brants. “Er wordt veel gepraat en opgeschreven maar dat eindigt vaak in een diepe la. We willen vooral laten zien hoe die voedseltransitie eruit kan zien. Inspireren door te doen!” 

Rotterdam de Boer op!' werkt vanuit drie hoofddoelstellingen:  

  1. Een landschap vol natuur: als boeren op een natuurinclusieve manier gaan boeren komt er meer biodiversiteit in het landschap;  

  1. Goed eten voor de stad: zorgen dat het lokale natuurinclusieve voedsel beschikbaar is voor de Rotterdammer; 

  1. Business voor groene boeren: door het bewustzijn bij de consument te vergroten zodat ze via hun winkelmandje “hun landschap mooi eten". 

Enkele voorbeelden van de initiatieven die Rotterdam de boer op! uitrolt zijn het bevoorraden van in de buurt gelegen horeca en het verspreiden van lokale kaas via Picnic. 

Hindernissen 

De uitdagingen werden ook aangesneden. Marius Brants: "Consumenten zijn vaak moeilijk te overtuigen en de huidige regelgeving kan soms belemmerend werken voor de transitie naar duurzamere praktijken.” Daarnaast werd benoemd dat veel boeren wel mee willen doen, maar dan wel graag met de zekerheid van afzet. Een terechte zorg merkt Marius Brants op: “Het is soms lastig binnenkomen bij supermarkten en lokale afnemers. Bovendien krijgen agrarische ondernemers relatief weinig steun vanuit de overheid om deze transitie te maken.” 

Het verhaal van 'Rotterdam de Boer op!' is een hoopvol voorbeeld van hoe actieve samenwerking en een sterke gemeenschap de toekomst van voedselproductie en landschapsbeheer kunnen vormgeven.