Skip to main content

Workshop: De Brabantse Biodiversiteitsmonitor

Fotocredits: Pixabay

Op vrijdag 5 april organiseerden LifeIP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel het evenement ‘Gebiedsgericht Samenwerken’ op het provinciehuis Fryslân. Na een leerzaam ochtendprogramma, konden de deelnemers ‘s middags verschillende workshops of een excursie bijwonen. ‘Brabants Bodem’ gaf invulling aan één van de workshops. 

Het samenwerkingsproject ‘Brabants Bodem’, gepresenteerd door Jos van Lent (Provincie Noord-Brabant), Jan Buys (Provincie Noord-Brabant) en Jacomien den Boer (ZLTO), is gericht op het verenigen van duurzame landbouw met gezonde verdienmodellen. Het doel? De landbouwsector transformeren door een positieve impact te genereren op zowel de economie als het milieu. “In de basis,” vertelt Jos van Lent in zijn presentatie, “sturen we op een plus in het verdienmodel voor de boer in combinatie met een plus voor de bodemgezondheid, biodiversiteit en landschap.” 

Handelingsperspectief 

Brabants Bodem valt als project binnen de bredere beweging van het Van Gogh Nationaal Park. Jos van Lent: “Het Brabants Bodem is niet enkel een gebiedsgericht project. Wij zijn veel meer een project waarin we in samenwerkingen handelingsperspectieven vrijmaken.” Volgens Jos van Lent is dat input voor de gebiedsprocessen zoals ze bedoeld worden: “Je zorgt dat de gereedschapskist niet alleen vanuit de overheid is gevuld, maar ook vanuit agrarische ondernemers om het zo aansluitend mogelijk te maken.” Door ketens te herzien, de connectie tussen land en stad te versterken en handelingsmogelijkheden voor agrariërs te creëren, bewijst het project dat duurzaamheid en economische voorspoed hand in hand kunnen gaan.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee 

Gesteund door financiële bijdragen van het Ministerie van LNV, LIFE IP, provinciale fondsen en waterschappen, heeft Brabants Bodem de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee (BBM) ontwikkeld. “Dit is een innovatief systeem dat agrariërs beloont voor hun bijdragen aan biodiversiteit met behulp van 13 KPI's”, laat Jan Buys weten. Op dit moment doen er al 450 melkveehouders mee, en het streven voor dit jaar ligt op 650, ongeveer een derde van alle melkveehouders in Noord-Brabant. Jan Buys: “De Biodiversiteitsmonitor onderstreept het belang van keuzevrijheid voor boeren bij het leveren van inspanningen die de biodiversiteit bevorderen, waarbij ze tot €5.000 per jaar kunnen ontvangen, met een extra eenmalige beloning van €10.000 in het laatste jaar (jaar 5).” Belangrijk hierin is dat de beloningen gestapeld kunnen worden met andere gelden. “De beloningen vanuit de BBM komen bijvoorbeeld boven op de vergoedingen vanuit het ANLb en het GLB”, aldus Jan Buys. 

Agroforestry 

Brabants Bodem investeert ook in agroforestry, zoals voedselbossen. “Bij Brabants Bodem hadden we ons ten doel gesteld 30 ha agroforestry te realiseren bij 30 agrarische ondernemers vóór 2025”, vertelt Jacomien den Boer tijdens haar presentatie. “Dat is nu afgerond, maar wordt wel vervolgd met de nodige nazorg en -scholing.” Op dit moment zijn ze bezig me een uitbreiding van 46 hectare agroforestry in totaal bij melkveehouders, schapenhouders, landgoederen en pluk- en kruidentuinen. 

Jos van Lent sloot de workshop af met de volgende woorden: “Brabants Bodem gaat over wat kan. Heel veel discussies gaan over wat moet en wat niet meer mag. Soms is het gesprek makkelijker als het gaat over wat er nog wel kan.”