Skip to main content

Werkgroep Infranatuur op bezoek bij Cruydt-Hoeck

Donderdag 23 mei was de werkgroep Infranatuur uitgenodigd bij Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop. Zoals altijd was de agenda goed gevuld. Er werden mooie voorbeelden gedeeld, dilemma’s besproken, oplossingen bedacht en nieuwe onderzoeksresultaten toegelicht. Na de vergadering werden we rondgeleid door de bloeidende tuinen van Cruydt-Hoeck en leerden we over de historie van het bedrijf, de wereld van zaden en mogelijke toepassingen van diverse mengsels.

NS Stations heeft een nieuwe Groenbeheervisie ontwikkeld, waar Daimy Jansen ons wat over vertelde. Treinstations hebben verrassend hoge biodiversiteitswaardes, omdat er vaak meer land bij het station behoort dan je zou denken. Op dit moment worden nulmetingen gedaan om te achterhalen welke landschapstypen allemaal voorkomen en wat de kwaliteit daarvan is. Een lastig punt is het communiceren over groen op stations, omdat het de reiziger niet mag afleiden.

Verschillende werkgroepleden doen onderzoek naar het vergroenen van assets. Er wordt bijvoorbeeld geexperimenteerd met verschillende maaimethodes en -frequenties, waarbij veiligheid altijd een belangrijk punt is. Een relevante nieuwe publicatie is het rapport over Ecologisch Bermbeheer van de Vlinderstichting, met daarin de stand van zaken rond ecologisch bermbeheer bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders en andere initiatieven. Ook zijn daarin 28 knelpunten gedestilleerd die thematisch in te delen zijn in kennis, kosten en baten, communicatie en contractvorm/aanbesteding. Het rapport maakt heel duidelijk dat ecologisch bermbeheer naast een positief effect op biodiversiteit, ook een duidelijke meerwaarde heeft voor veiligheid en kwaliteit van onze infratructuur.

Aandacht verdient ook de druk bezochte overdracht van de Natuurladder aan Deltaplan Biodiversiteitsherste op 8 meil. De Natuurladder is een instrument dat handvaten biedt om klimaatadaptatie, biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit in de projectenorganisatie in te bedden. De tool werkt als een gespreksstarter voor projectteams en is een meetlat voor natuurvriendelijke werkwijze. Met de ingevulde data over gedrag, leiderschap en inhoud berekent de Natuurladder op welke trede je project zich bevindt en waar verbetering mogelijk is. De Natuurladder is hier in te vullen.