Skip to main content

Vernieuwde ‘Leidraad voor een gebiedsgerichte aanpak’ beschikbaar

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel beschouwt gebiedsgericht samenwerken als een van de succesfactoren voor herstel van biodiversiteit. Daarom levert het Deltaplan graag een bijdrage aan het succes van gebiedsprocessen. Dat doen we onder andere door met deskundigen kennis uit te wisselen over gebiedsgericht samenwerken. We hebben de leerervaringen van deze groep experts verwerkt in een vernieuwde ‘Leidraad voor een gebiedsgerichte aanpak’.

De leidraad, die dit jaar is vernieuwd, werd in 2020 ontwikkeld om personen, organisaties en instanties die de ambitie hebben om een opgave via een gebiedsgerichte aanpak te realiseren op weg te helpen. Dit is gedaan door de werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waaraan zo’n 45 deskundigen van partners deelnemen. 

Ga naar de vernieuwde Leidraad