Skip to main content

Toolbox voor Biodiversiteit: thema verdienmodellen aangevuld

Op tal van plekken in Nederland wordt gewerkt aan biodiversiteitsherstel. De kennis die hieruit voortvloeit of hiervoor nodig is, is echter vaak erg versnipperd. In de Toolbox voor Biodiversiteit wordt deze kennis uit heel Nederland samengebracht en onderverdeeld in vier thema’s: verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking, monitoring en biodiversiteit in de praktijk vergroten. De artikelen, tools en praktijkvoorbeelden die in de Toolbox staan worden continu aangevuld. In onze nieuwsbrief lichten we iedere keer een ander deel van de Toolbox uit. Deze keer nemen we je mee naar het thema Verdienmodellen.

Verdienmodellen

In de Toolbox voor Biodiversiteit zijn vier thema’s opgenomen, waar verdienmodellen er één van is. Het realiseren van verdienmodellen is een belangrijke factor om biodiversiteit succesvol te herstellen. Veel boeren en andere grondeigenaren willen namelijk bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, maar onzekerheden over de kosten en het terugverdienen daarvan vormen belemmeringen. Daarom is het heel waardevol om grondeigenaren te informeren over verschillende vormen van verdienmodellen. Het thema Verdienmodellen heeft in de Toolbox de afgelopen maanden een groeispurt doorgemaakt. Er zijn veel nieuwe tools, voorbeelden en artikelen toegevoegd: van fondsen voor biodiversiteit en beloningen via keurmerken tot business cases voor natuurinclusieve landbouw. 

Ga naar de Toolbox

Rijke Weide Vogelfonds

Eén van de voorbeelden is het Rijke Weide Vogelfonds, dat zich inzet voor een rijk boerenland waarin weidevogels de ruimte krijgen. Veel boeren zien namelijk met pijn in het hart toe dat vogels van hun land verdwijnen en willen daar graag iets aan doen, maar het moet wel financieel haalbaar zijn. Dat is waar het Rijke Weide Vogelfonds kan helpen. Wil je weten hoe? Neem dan een kijkje in onze Toolbox!

Lees meer

Draag ook bij!

Heb jij ook een artikel, tool of praktijkvoorbeeld over biodiversiteitsherstel die je graag in de Toolbox wilt terugzien? Mail dan naar Fleur Bokma via fleur.bokma@samenvoorbiodiversiteit.nl