Skip to main content

Toolbox voor Biodiversiteit: inkijkje in beleid van vijf verschillende gemeenten

Op tal van plekken in Nederland wordt gewerkt aan biodiversiteitsherstel. De kennis die hieruit voortvloeit of hiervoor nodig is, is echter vaak erg versnipperd. In de Toolbox voor Biodiversiteit van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt deze kennis uit heel Nederland samengebracht en onderverdeeld in vier thema’s: verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking, monitoring en biodiversiteit in de praktijk vergroten. De artikelen, tools en praktijkvoorbeelden die in de Toolbox staan worden continu aangevuld. In onze nieuwsbrief lichten we iedere keer een ander deel van de Toolbox uit. Deze keer nemen we je mee naar beleid voor biodiversiteit. Op deze pagina kun je zien hoe verschillende gemeenten biodiversiteit in hun beleid hebben verankerd. Leuk en leerzaam!

 

Beleid voor biodiversiteit

Biodiversiteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor inwoners en is belangrijk voor een leefbare wereld. Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid voor de inrichting van de leefomgeving. Het Deltaplan organiseerde op 14 februari het congres over biodiversiteit in de bebouwde omgeving, specifiek voor gemeenten. Wat naar voren kwam: gemeenten hebben veel ambities, maar hebben behoefte aan handvatten omtrent biodiversiteit en het beleid daarvoor. Eén van de vragen was: hoe veranker je biodiversiteit in beleid? Op deze pagina staan beleidsstukken van vijf verschillende gemeenten: Leiden, Twente, Oegstgeest, Reusel-De Mierden en Noardeast-Fryslan. Op die manier kun je teruglezen hoe andere gemeenten biodiversiteit in het beleid hebben verankerd.

Ga naar de Toolbox

 

Onderzoek naar de behoeften van gemeenten

De aanleiding van het congres op 14 februari was het onderzoek dat Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met Wageningen University & Research heeft uitgevoerd. Dit onderzoek focuste zich op de stand van zaken, knelpunten en behoeften van gemeenten omtrent biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte. Benieuwd naar de bevindingen? Het volledige onderzoek is ook te lezen op de pagina ‘Beleid voor biodiversiteit’ in de Toolbox!

 

Draag ook bij!

Heb jij ook een beleidsstuk, artikel, tool of praktijkvoorbeeld over biodiversiteitsherstel die je graag in de Toolbox wilt terugzien? Mail dan naar toolbox@samenvoorbiodiversiteit.nl