Skip to main content

Steenbreek Atlas voor gemeenten

Digitale Steenbreek Atlas

De Atlas bestaat uit een interactief online dashboard over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte. Daarnaast geeft de Atlas informatie over bijvoorbeeld gezondheid in de vorm van de 3-30-300-regel en de mate van boomkroonbedekking. De Atlas is ontwikkeld door Cobra Groeninzicht en vertaalt complexe data naar informatie met handelingsperspectief en brengt dat via Stichting Steenbreek bij de juiste doelgroep. Veel gemeenten die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek maken inmiddels gebruik van de Atlas en krijgen hiermee inzicht in de ernst en omvang van de problemen op het gebied van verstening.

Basis-Steenbreek Atlas

De basis-Steenbreek Atlas is gratis beschikbaar voor alle gemeenten en organisaties die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek en via een inlogcode te raadplegen op het intranet van de stichting. In dit online dashboard vind je landsdekkende informatie, op wijkniveau, over:

  • verstening van privétuinen;
  • verstening van de openbare ruimte;
  • panden die voldoen aan de 3-30-300-regel;
  • boomkroonbedekking.

Verdiepings-Steenbreek Atlas

Naast de basis-Atlas, die tot op wijkniveau de informatie presenteert, zijn verschillende (betaalde) modules beschikbaar. Zo is er de Verdiepings-Atlas, die zoomt door naar buurt-, straat- en perceelsniveau. Op straatniveau wordt de mate van verstening publiek/privaat getoond en op perceelsniveau de resultaten van de 3-30-300-regel. Een interessante module is ‘Van omgevingsvisie naar concrete opgave’. Na een grondige analyse van de Omgevingsvisie en aanwezige beleidsstukken, wordt in deze module per buurt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel bomen er geplant moeten worden, hoeveel ontsteent er moet worden en hoeveel parken er aangelegd moeten worden.

Gezonde buurt en de Boomkansenkaart

De module ‘Gezonde buurt’ brengt tot op perceelsniveau in beeld wat de score is van de 3-30-300-regel. Deze regel is een maatstaf om de situatie van het groen in relatie tot een gezonde leefomgeving in de gemeente te bekijken. In het kort: vanuit elke woning is er uitzicht op ten minste 3 volwassen bomen, 30 procent van de buurt is bedekt door boomkronen en binnen 300 meter lopen vanuit de woning is een groene verblijfsplek van ten minste 1 hectare. Andere modules zijn de Boomkansenkaart, Wateroplossingen en Groenheid. De module Boomkansenkaart brengt in beeld waar ontsteent kan worden en waar bomen geplant kunnen worden. Ook geeft deze module inzicht in klimaatstressgebieden, nu en in de nabije en verre toekomst. De module Wateroplossingen toont onder andere de infiltratiecapaciteit van de ondergrond.

Webinar: uitleg over gebruik Atlas


Op donderdag 6 juli vindt er van 10.00 tot 11.00 uur een uitleg plaats over de mogelijkheden die Steenbreek Atlas (Basis, Verdiepingsatlas en de losse modules) biedt en hoe deze Atlas ingezet kan worden bij de actuele vraagstukken rondom vergroening, ontharding, gezondheid en klimaatverandering. Aanmelden kan via deze link.