Skip to main content

Stagiair gezocht voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Ben jij een student met een passie voor natuurbeleid, biodiversiteit én communicatie? En wil je graag meer leren over hoe organisaties in Nederland samenwerken aan biodiversiteitsherstel? Dan nodigen we jou uit om stage te komen lopen bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel!

 

Over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken, gemeenten en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineengeslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn al bijna 200 partners en supporters bij onze beweging aangesloten. Met maar één doel: een biodiverser Nederland.

 

Waar kom je te werken?

Het Deltaplan werkt binnen verschillende thema's in werkgroepen en projectteams aan biodiversiteitsherstel: bebouwde omgeving, infranatuur, landbouw, monitoring, verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking, coherente wet- en regelgeving, kennis & innovatie en draagvlak & gedeelde waarden. In deze werkgroepen zitten de organisaties die bij het Deltaplan zijn aangesloten. Hier wordt onder andere kennis uitgewisseld en projecten rondom biodiversiteitsherstel gestart. Denk aan projecten zoals basiskwaliteit natuur, monitoringsystematiek, het Aanvalsplan Landschap en de kennisbank Toolbox voor biodiversiteit.

 

Wat ga jij doen?

Je gaat werken met een gevarieerd team gespecialiseerd in zowel landbouw als ecologie/biodiversiteit. Daarnaast kom je in aanraking met organisaties zoals Naturalis en de Vogelbescherming, maar ook met boerenorganisaties, bedrijven en overheden. Dit zorgt voor een interessant speelveld waarin we veel verschillende visies samen proberen te brengen. Een goede plek om je netwerk uit te breiden dus! Omdat we op zo'n breed vlak werken is er voor jou genoeg ruimte om je eigen richting binnen je stage aan te geven. Let er wel op dat wij voornamelijk op beleidsniveau werken en (naast werkbezoeken) zelf geen veldwerk uitvoeren.

Voorbeelden van voorgaande stage onderwerpen:

  • Onderzoek naar basiskwaliteit natuur en hoe dit verder kan worden ontwikkeld;
  • Onderzoek naar hoe gemeenten bezig zijn met biodiversiteitsherstel en waar de knelpunten liggen;
  • Onderzoek naar de staat van de nationale persrelatie van het Deltaplan en hoe dit verbeterd kan worden.

Een onderzoeksvraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wat is de visie op biodiversiteitsherstel van de organisaties die bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn aangesloten, hoe breng je deze visies samen én beter naar buiten?

Naast je eigen stageonderzoek/opdracht zal je ook meedraaien met het team en lopende projecten, zodat je een goed beeld krijgt hoe het is om bij een adviesbureau te werken.

 

Wie zoeken we?

Iemand met...

  • Een biologie-gerelateerde studie
  • Een passie voor biodiversiteit
  • Interesse in natuurbeleid
  • Interesse in communicatie
  • Goede schriftelijke vaardigheden
  • Een enthousiaste en gemotiveerde werkhouding

 

Meer weten?

Kijk dan op www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Ben je geïnteresseerd om aan de slag te gaan als stagiair of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar floor.edixhoven@samenvoorbiodiversiteit.nl