Skip to main content

Samen in de wijk aan de slag voor biodiversiteit

Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze hebben allemaal een plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk landschap. Helaas vinden al deze diersoorten steeds moeilijker een plekje om te foerageren en te nestelen en planten moeten steeds vaker plaatsmaken voor tegels. Natuur in de Wijk is een project waarmee er juist voor deze soorten een betere leefomgeving gerealiseerd wordt, samen met de bewoners. 

Koen van Hout, directeur Orbis: “Het doel van dit project is simpel en effectief: samen met de inwoners gaan we aan de slag om de biodiversiteit in een wijk te verhogen en te werken aan klimaatadaptatie. We hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld die zich heeft bewezen. Afgelopen jaren hebben we het project namelijk in 15 gemeenten uitgevoerd.” In deelnemende gemeenten hebben duizenden (nest)kasten voor vogels en vleermuizen en honderden insectenkasten een plaats gekregen in tuinen van betrokken bewoners. Daarnaast zijn duizenden stuks bos- en haagplantsoen geplant. De resultaten staan op www.natuurindewijk.nl

 

 

Samenwerken voor succes

Orbis werkt samen met Blom Ecologie en Natuurbalans Limes-Divergens. Partners die gemeenten inzicht in de huidige situatie van de verschillende soorten en een kansenkaart op wijkniveau kunnen geven. Kelly Rebergen, betrokken ecoloog vanuit Blom Ecologie: “Vanuit de literatuur zien we dat het stedelijk gebied een onderschatte factor in het herstel van biodiversiteit kan zijn. Dit begint veelal bij een gevarieerd groen in de wijk. Vervolgens kan er gedacht worden aan het plaatsen van werkende voorzieningen voor allerlei diersoorten. Hierbij moet naar het groter geheel gekeken worden en bepaald welke voorzieningen ‘nut’ hebben.”

Door de kennis en krachten te bundelen van Orbis en Blom Ecologie/Natuurbalans Limes-Divergens, kunnen gemeenten werken aan het vergroten van biodiversiteit, klimaatadaptie, educatie én burgerparticipatie in de wijk. ‘In overleg met de gemeenten bepalen we de specifieke doelstellingen voor het project, selecteren we de wijk, creëren we inzicht met de kansenkaart en betrekken we bewoners, vrijwilligersgroepen en andere partners om het draagvlak te vergroten en groter bewustzijn te creëren,” aldus Koen.

Meer weten? Neem contact op met Koen van Hout | koen@orbis.nl | 06-22 22 41 46