Skip to main content

Rapportageplicht biodiversiteit

In september spraken de Agrofoodpartners van het Deltaplan over de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze richtlijn werd in april 2021 aangenomen en vereist dat een groeiende groep bedrijven vanaf 2024 rapporteert over hun impact op (o.a.) biodiversiteit en de wijze waarop afname van biodiversiteit hun bedrijfsvoering beïnvloed.

Deze bedrijven worden gevraagd te rapporteren over hun transitieplan in lijn met de EU-doelen: geen netto verlies van biodiversiteit in 2030; netto verbetering vanaf 2030 en volledig herstel in 2050. Er wordt gerapporteerd over de integratie van biodiversiteit in de strategie van het bedrijf; beleid, doelen en resultaten van een bedrijf. Dit moet voorzien zijn van externe audit. Het Deltaplan spreekt binnenkort door op haar verdere rol t.a.v. de CSRD.

Meer weten over de CSRD?

Klik hier voor de presentatie.