Skip to main content

Partnerdag 7 september

Op 7 september vond opnieuw een partnerdag plaats, dit keer in het teken van landbouw en biodiversiteit. Er werden zeven dialoogtafels georganiseerd met vier verschillende onderwerpen:

1. Biodiversiteit in de akkerbouw
2. Biodiversiteit in de melkveehouderij
3. De rol van agrarisch natuurbeheer & natuurinclusieve landbouw
4. Gewasbescherming en biodiversiteit

De centrale vraag was 'Wat willen we met elkaar op deze thema's concreet bereiken en welke bijdrage kunnen verschillende partners hieraan leveren?'. 

Het Rabobank Dialogue Centre begeleidde de dialoog, voor een preview van de resultaten kunt u deze powerpoint bekijken.