Skip to main content

Biodiversiteit in de spotlight: Samen voor natuurherstel

Vandaag is de Internationale Dag van de Biodiversiteit! Maar wat is dat eigenlijk? En waarom een speciale dag hiervoor?  

De Verenigde Naties heeft 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Dat is niet voor niets, want de biodiversiteit neemt wereldwijd al jarenlang af. Ook in Nederland. Biodiversiteit is de variatie in het leven op aarde, van plant tot dier, schimmel tot mens. Het gaat hierbij niet alleen om de variatie tussen soorten, maar ook binnen soorten. Denk bijvoorbeeld aan genetische verschillen tussen jou en je buurman. Allebei mens, maar toch compleet verschillend!

 

Waarom al deze aandacht voor biodiversiteit? 

Het gaat slecht met de biodiversiteit. Steeds meer plant- en diersoorten nemen in aantal af en verdwijnen uit gebieden. Dit geldt zelfs voor soorten die wij nu nog vaak tegenkomen: denk aan de egel of de huismus. Dit komt omdat hun leefgebied verdwijnt of verandert. Bijvoorbeeld door het kappen van bossen, of het verminderen van de bodem- en waterkwaliteit. 

Biodiversiteit is voor ons als mens cruciaal. Het levert namelijk ecosysteemdiensten op. Denk bijvoorbeeld aan een vruchtbare bodem, tegengaan van plagen, bestuiving van gewassen, zuivering van lucht en water en het tegengaan van hittestress. Biodiversiteit is dus onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor plant, dier én mens.

 

Samenwerken voor biodiversiteitsherstel 

Biodiversiteit herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van boeren, terreinbeheerders, bedrijven, burgers, onderzoekers, natuurorganisaties en overheden. In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben deze partijen de handen ineen geslagen. Inmiddels is dit netwerk uitgegroeid tot meer dan 200 partners en supporters. Schuttelaar & Partners verzorgt het programma van het Deltaplan.

 

Wat is er nodig? 

Om biodiversiteitsherstel te realiseren is inzet nodig op verschillende gebieden: meer publieke bewustwording van het belang van biodiversiteit, adequate beloning van boeren en andere grondeigenaren die zorgen voor meer biodiversiteit, een coherent wettelijk kader dat biodiversiteit stimuleert, gebiedsgerichte samenwerking, versnellen van innovaties en het adequaat meten en monitoren van biodiversiteitsprestaties en -impact. Op al deze terreinen zet het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zich samen met haar partners in, bijvoorbeeld via 10% groenblauwe dooradering in het Aanvalsplan Landschap of Basiskwaliteit Natuur.  

 

Wat kan jij doen? 

Op kleine schaal kan al iets gedaan worden voor de biodiversiteit. Denk aan het vergroenen van je tuin met inheemse planten van Cruydthoeck. Maar ook in de openbare ruimte liggen tal van kansen. Zo kunnen overheden hun maaibeleid laten uitvoeren via ecologische standaarden, eisen opnemen in hun aanbestedingen en zorgen voor een Basiskwaliteit Natuur. Ook de bouwsector speelt een belangrijke rol, en kan zijn projecten natuurvriendelijker maken aan de hand van de Natuurladder.  

 

Delen, inspireren én leren  

Op tal van plekken in Nederland wordt gewerkt aan biodiversiteitsherstel. Op deze kaart brengen we projecten van inwoners, gemeenten en bedrijven in beeld om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook kun je op deze kaart zien welke projecten bij jou in de buurt worden uitgevoerd. Ben je opzoek naar meer kennis, informatie of tools voor biodiversiteitsherstel? Neem dan een kijkje in de Toolbox voor Biodiversiteit