Skip to main content

Helpdesk Basiskwaliteit Natuur gelanceerd

Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. Het is de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Maar hoe doe je dit? En welke instrumenten zijn er beschikbaar? Op 12 april is de Toolbox Basiskwaliteit Natuur gelanceerd. In aanvulling op de Toolbox, is er nu ook een Helpdesk beschikbaar.

 

Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur

De Toolbox bevat een stappenplan om aan de slag te gaan met Basiskwaliteit Natuur. Er zitten veel instrumenten in die direct toepasbaar zijn, maar ook goede voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al bezig zijn met Basiskwaliteit Natuur.

Naar de Toolbox

 

Helpdesk Basiskwaliteit Natuur

Staat de informatie die je zoekt er (nog) niet tussen? Dan kun je vanaf vandaag contact opnemen met de Helpdesk. Heb je bijvoorbeeld een vraag over het concept Basiskwaliteit Natuur, welke stappen je kunt nemen binnen uw organisatie of ben je op zoek naar specifieke kennis? Via het contactformulier kun je je vragen indienen. Experts van o.a. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Naturalis en Vogelbescherming Nederland staan klaar om je verder op weg te helpen.

Naar de helpdesk

 

Ontwikkeling Toolbox

De komende jaren wordt de Toolbox uitgebreid met nieuwe instrumenten en tools. Daarnaast worden de binnengekomen vragen opgenomen in de Frequently Asked Questions (FAQ). Daarmee vullen we gezamenlijk de beschikbare kennis om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan aan.  

Naar de FAQj

 

Noot aan de redactie 


Voor persverzoeken en -vragen graag contact op te nemen met Floor Edixhoven via floor.edixhoven@samenvoorbiodiversiteit.nl of via 06 45 11 67 91.

 

---