Skip to main content

Gids Natuurinclusief Ontwikkelen

In de bebouwde omgeving is steeds minder ruimte voor natuur. Projectontwikkelaars kunnen hier verandering in brengen door in de ontwerpfase ruimte te bieden aan de natuur. Voor projectontwikkelaars (en gemeenten) is er een gratis gids voor natuurinclusief ontwikkelen. Deze gids laat in elke ontwikkelfase zien welke stappen genomen kunnen worden en hoe architecten begeleid kunnen worden om zo natuurinclusief mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast bevat de gids concrete maatregelen voor diverse doelsoorten. Zo is eenvoudig op te zoeken welke woonwensen bijvoorbeeld een huismus heeft en hoe je deze woonwensen kunt toepassen in ontwerpen.   

Natuurinclusief als standaard 

In dorpen en steden is steeds minder ruimte voor vogels. Huizen en gebouwen zijn zó goed geïsoleerd dat plekken voor bijvoorbeeld huismus en gierzwaluw verdwijnen. Ook zijn er steeds minder struiken en planten waar vogels hun voedsel vinden, kunnen schuilen of hun nest kunnen bouwen. 

Projectontwikkelaars kunnen hier verandering in brengen door in de ontwerpfase ruimte te bieden aan de natuur. Het handboek biedt inspiratie voor natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Natuurinclusief Ontwikkelen is een laagdrempelig hulpmiddel waarmee gemeenten en ontwikkelaars bouwprojecten vogelvriendelijker kunnen maken. Dit draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar ook aan het woongenot van de bewoners.  

Het natuurrijker inrichten van de Nederlandse woonwijken biedt grote kansen voor de biodiversiteit. Maar dat is niet het enige, een groene omgeving is ook van groot belang voor klimaatadaptatie, gezondheid en een prettige leefomgeving.  Het handboek biedt inspiratie voor natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. De gids is praktisch van opzet en bevat checklists en stappenplannen. 

Download de gids

Bron: De gids is een uitgave van projectontwikkelaar Synchroon, Vogelbescherming Nederland en adviesbureau Nest Natuurinclusief.