Skip to main content

Delta Labs 

Delta Labs voor biodiversiteitsherstel

Om er zeker van te zijn dat onze inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van biodiversiteit, is het nodig om biodiversiteit te monitoren én vast te stellen hoe biodiversiteit wordt beïnvloed door de acties/maatregelen die we nemen. Dat is wat wordt gedaan in een Delta Lab: een fysieke, levensechte omgeving waar kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven samenwerken voor biodiversiteitsherstel.

 

Delta Labs en het Deltaplan
Een belangrijke pijler van ons Deltaplan is het concept ‘doen-leren-beter doen’. Door met deze cyclus te werken, kunnen we direct in kaart brengen welke maatregelen wat voor effect hebben op biodiversiteit. Met die kennis kunnen we onmiddellijk actie ondernemen om de negatieve trend in biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het ‘doen-leren-beter doen’ brengen wij in de praktijk in onze Delta Labs, waar we biodiversiteit zullen monitoren én zullen vaststellen of maatregelen voor herstel daadwerkelijk bijdragen aan herstel.

Lees meer over de rol van Delta Labs in het Deltaplan, de KPI’s, monitoring, biodiversiteitsindicatoren en criteria.

 

NWO call voor Delta Labs
Op 8 juli 2020 zijn de drie geselecteerde Delta Labs door NWO bekend gemaakt. Deze geselecteerde projecten worden, samen met LNV en het Deltaplan, nu uitgewerkt tot één integraal voorstel. Het wordt immers de start  van een landelijke aanpak voor het identificeren van KPI’s en monitoring.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd:

  • Prof. dr. Hans de Kroon: ‘Living Lab Ooijpolder: Opschalen van een succesvol socio-ecologisch experiment voor biodiversiteitsherstel’
  • Prof. dr. Koos Biesmeijer: ‘Living Lab Alblasserwaard: naar een biodiverse, productieve, leefbare waard’
  • Prof. dr. Wolf Mooij: ‘Living Lab B7 — Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek’