Skip to main content

biodiversiteit op de kaart

Voeg je project toe

Voeg je eigen project toe

Fijn dat je jouw project voor biodiversiteitsherstel gaat toevoegen aan onze online kaart! Via dit formulier upload je jouw project. 

Na het indienen van dit formulier checken we of het juist is ingevuld en publiceren we jouw project zo snel mogelijk op de kaart.

Geef aan in welke plaats(en)/regio het project wordt uitgevoerd (geen provincie toevoegen).

Schrijf een introductie van het project. Moet in ieder geval samenwerkende partijen en doel van project bevatten.

Noem hier verdere relevante informatie, zoals welke activiteiten worden uitgevoerd.

Noem hier de contactpersoon van het project (komt op de website) met emailadres en eventueel telefoonnummer. Ook kun je hier een link naar eigen website of social media toevoegen.

Geef op deze kaart met 1 locatieprikker aan waar in Nederland je werkt aan biodiversiteitsherstel. Dit mag bijvoorbeeld ook het hoofdkantoor van je organisatie staan. Op de volgende kaart is het mogelijk om de precieze locatie(s) aan te geven.

Geef op deze kaart met 1 of meerdere locatieprikkers/tekeningen aan waar je werkt aan biodiversiteitsherstel. Wijs de plek(ken) aan met behulp van de knoppen rechtsboven op de kaart. Met de bovenste knop kun je een gebied tekenen, met de knop eronder kun je een specifieke plek aanwijzen.

Voeg afbeeldingen van het project toe, bijvoorbeeld van het team, werkzaamheden of omgeving.

Contactgegevens (deze publiceren we niet bij het project)