Skip to main content

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ziet toe op de dagelijkse gang van zaken en stelt de koers van het Deltaplan vast. Het bestuur bestaat uit 8 vertegenwoordigers van partnerorganisaties. Eens in de zes weken komt het bestuur bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om aanvragen van nieuwe partners en supporters door te nemen.

Louise Vet

Voorzitter

Hoogleraar Ecologie aan de WUR en onderzoeker bij NIOO-KNAW

Marcel Belt

Secretaris

Wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg

Ruud Tijssens

Penningmeester

Director Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm

Koos Biesmeijer

Algemeen bestuurslid

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis

Kirsten Haanraads

Algemeen bestuurslid

Hoofd Public Affairs en Hoofd Programma Nederland bij Wereld Natuur Fonds

Alex Datema

Algemeen bestuurslid

Melkveehouder en directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

Edwin Michiels

Algemeen bestuurslid

Portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland

Anco Hoogerwerf

Adviseur

Afdelingshoofd Landelijk Gebied en Water bij Provincie Groningen

Franc van der steen

MT-lid Natuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

els otterman

Hoogheemraad

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Projectbureau

Het projectbureau vormt het secretariaat van de stichting en zorgt voor de operationele uitvoering van de gestelde koers. Daarnaast begeleidt het projectbureau de verschillende werkgroepen en is ze eerste aanspreekpunt voor de stichting.

Ronald Hiel

Directeur programmabureau
ronald.hiel@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Daniëlle van Schaik

Communicatieadviseur en coördinator Draagvlak & Gedeelde waarden
danielle.van.schaik@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Johanneke Bleijenberg

Coördinator werkgroep Infranatuur en werkgroep Kennis & Innovatie
johanneke.bleijenberg@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Frédérique Vermeij

Social media-adviseur
frederique.vermeij@ schuttelaar.nl

Floor Edixhoven

Coördinator werkgroep Bebouwde Omgeving en de Toolbox voor Biodiversiteit
Floor.edixhoven@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Margo Meijerink

Coördinator werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking en werkgroep Verdienmodellen
margo@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Amber Laan

Coördinator werkgroep Coherente wet- en regelgeving
amber@ samenvoorbiodiversiteit.nl

Inge van ditshuizen

Strategisch adviseur communicatie
inge.van.ditshuizen@ samenvoorbiodiversiteit.nl