Skip to main content

Gebiedsgericht Samenwerken – Hoe pak je dat aan?

Fotocredits: Pixabay

Op vrijdag 5 april kwamen zo’n honderd belanghebbenden en experts bijeen op het provinciehuis Friesland in Leeuwarden om te delen en leren tijdens het evenement ‘Gebiedsgericht samenwerken’, georganiseerd door LifeIP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De dag bestond uit inspirerende verhalen, een paneldiscussie, een excursie en praktische workshops. Matthijs de Vries, gedeputeerde van Provincie Fryslân, opende de dag met een krachtige boodschap over de urgentie van biodiversiteitsherstel: "Elke dag dat we wachten is een dag gemist." 

OCHTENDPROGRAMMA 

Ed Weijdema (Provincie Zuid-Holland) en Louise Vet (voorzitter Deltaplan) gaven een korte toelichting op LifeIP All4Biodiversity - een zesjarig EU-programma dat streeft naar verhoogde natuurkwaliteit in Natura2000-gebieden onder meer door gebiedsgerichte samenwerkingen – en stichting Deltaplan. Ondanks de zorgen over biodiversiteit, stond Louise toch met optimisme voor de zaal: “Het Deltaplan is een brede maatschappelijke coalitie. We kijken naar overeenkomsten in plaats van tegenstellingen. Waar willen we sámen heen? Dat stemt positief.”

Gebiedsgerichte Aanpak en Doelsturing in Fryslân 

Johan Grijpstra, projectleider gebiedsgerichte aanpak (Provincie Fryslân) en Ingrid van Huizen, Strategisch adviseur Landbouw & Voedselproductie (Provincie Fryslân), deelden inzichten over de gebiedsgerichte aanpak in Friesland. Volgens Johan gaat het om het bij elkaar brengen van de NPLG-doelstellingen en de wensen vanuit een gebied: “Dat zijn vaak twee werelden met een eigen taal. We moeten die verbinding weer terugvinden. We willen als overheid niet alleen maar sturen.” Daarom is de stap voorafgaand aan een gebiedsproces enorm van belang. "Hoe beter en scherper de voorbereiding,”, vertelt Johan Grijpstra in zijn presentatie, “hoe gemakkelijker de vervolgstappen in het gebiedsproces zullen verlopen.” 

Ingrid van Huizen sprak tijdens haar presentatie over doelsturing en het belang van KPI's om de realisatie van natuurdoelen te ondersteunen, met een focus op de boer als landschapsbeheerder. “Alle Friese agrariërs zien kansen om met doelsturing aan de slag te gaan”, vertelt Ingrid. De eindstreep ligt vastgelegd in het NPLG, maar met doelsturing kunnen agrariërs wél zelf kiezen via welke route ze daar komen. Ingrid: “En voor die inspanningen willen we hen belonen. Wij hebben het idee, hoewel ambitieus, dat we met grondeigenaren naar afspraken van 10 jaar willen gaan en zo langjarige vergoedingen te faciliteren. Maar we zijn er nog niet, het is een enorme opgave.” 

Panel Discussie: Samenwerking en Langjarige Vergoedingen 

Een panelgesprek met Matthijs de Vries (gedeputeerde Fryslân), Marije Klever (melkveehouder; BoerenNatuur), Berend Potjes (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en Mariska Harte (ministerie van LNV, RTLG) benadrukte nogmaals de noodzaak van samenwerking, langjarige vergoedingen voor boeren en de balans tussen motivatie en regelgeving. Een belangrijk thema was de 'de wortel en de stok' en hoe we een effectief evenwicht vinden tussen het motiveren van boeren en andere stakeholders om vastgestelde biodiversiteitsdoelen na te streven, zonder te veel verplichtingen op te leggen die weerstand kunnen oproepen. De panelleden waren het alle vier eens: er moet vertrouwen vanuit het Rijk in decentrale overheden komen om nu met de doelen aan de slag te gaan. ”En daar dus ook de middelen voor krijgen”, vult Matthijs de Vries aan. Continuïteit en koers behouden is van groot belang.

Training: Effectieve Samenwerkingen voor Meer Biodiversiteit 

“We willen een beweging creëren”, begon Margo Meijerink haar verhaal. Margo Meijerinnk introduceerde de training ‘Grip op de Samenwerking’ die is ontwikkeld om samenwerkingen rondom gebiedsprocessen te versterken: “De kern van de training is dat deelnemers leren over gebiedsgerichte samenwerking – hoe moet je het zo inrichten dat het effectief is voor het doel?” Op dit moment ligt er een pilot-training klaar gebaseerd op casussen vanuit de praktijk. Margo Meijerink: “Deze bieden we op maat aan voor partijen die aan de slag willen.”  

MIDDAGSESSIES 

‘s Middags vonden er een viertal workshops plaats, en ging een deel van de groep op excursie. Via onderstaande links lees je meer over de verschillende deelsessies. 

AFSLUITING 

De bijeenkomst bood gelegenheid voor kennisuitwisseling over samenwerking op gebiedsniveau, en welke uitdagingen er op dit vlak spelen. We sloten de dag gezamenlijk af met alle deelnemers die reflecteerden op de praktische vraag ‘Wat ga je maandag al oppakken?’